Äldre läser tidningar och yngre tittar på mobilen - Generationsklyfta

Sällan har ett ord beskrivits så bra med en enda bild

Det finns mycket som skiljer dagens generationer åt, men hur vi använder teknik är en av de största skillnaderna. Förutom uppförande samt språklig- och social förmåga då förstås – men det kanske hänger ihop?

Äldre läser tidningar och yngre tittar på mobilen - Generationsklyfta

Relaterat innehåll