Man kan ju inte annat än undra hur själva föredraget gick…

Det var den mycket blyge doktorn som var inbjuden till flickskolan för att förmedla lite sexualkunskap.

Nu var det så att han var väldigt blyg – så blyg att han inte vågade berätta för sin fru vad det var han skulle tala om, så han sa att han skulle hålla ett föredrag om segling.

Dagen därpå mötte hans fru flickskolans rektor på gatan och rektorn berättade hur uppskattat och intressant föredraget varit.

”Verkligen?” Sa doktorns fru lite undrande. ”Det måste jag säga låter lite underligt, jag menar han har ju bara prövat på det två gånger, första gången blev han sjösjuk och andra gången blåste hatten av.”

Relaterat innehåll