Alla säger åt mig att jag ska dricka mindre whisky

Under vissa omständigheter är det svårt att dricka mindre whisky

Det lågskotska ordet ”whisky” är en fonetisk översättning av iriskans och skotsk gaeliskans uisce beatha (uttalat ”uiske-wa’ha”), vilket betyder ”livets vatten”. Vad ”mindre whisky” betyder är däremot oklart…

Alla säger åt mig att jag ska dricka mindre whisky

Relaterat innehåll