Hund löper på snedden med ena örat i luften - Åke demonstrerar säker löpning och signalerar för vänstersväng

Övningslöpning för hundar

Säkerhet är det viktigaste i trafiken och detta tänk borde väl även tillämpas på hundrastplatser? Glädjeskutt och lyckorus medför stora risker, så vi tycker att övningslöpning följt av upplöpning borde införas.

Hund löper på snedden med ena örat i luften - Åke demonstrerar säker löpning och signalerar för vänstersväng

Relaterat innehåll