Katt med dator - Vänförfrågan från hunden... Hur blockar man någon?

Om katter lärde sig använda datorer…

Skulle katter lära sig använda datorer hade det antagligen sett ut ungefär så här. En katt skulle troligen ha fler ”bekanta” på sin blocklista än sin vänlista. Inte för att de är osociala, men för att de ofta är selektivt sociala.

Katt med dator - Vänförfrågan från hunden... Hur blockar man någon?

Relaterat innehåll