Roligt citat om relationer - Människan föds fri, sen gifter sig en del

Människan föds fri, sedan smider vi själva våra framtida bojor

Vi föds inte med bojor – vi tar självmant och med glädje på oss dem när vi väljer bättre hälft. En boja behöver således inte alltid vara dålig – den kan faktiskt också vara det bästa och roligaste som hänt oss.

Roligt citat om relationer - Människan föds fri, sen gifter sig en del

Relaterat innehåll