Ninjutsu (忍術, jap. ”tekniker för att dölja”) var, historiskt sett, en beteckning för vissa militära metoder i det medeltida Japan som framförallt, men inte enbart, handlade om att inhämta och hantera information. Här ingick strategi, spionage och rekognosering, men också överfall och bakhåll. Den anrika kampsportsgrenen  är idag bortglömd av många, men moderna

Read More