Kategori: Roliga videoklipp

Psykologer hävdar att det i de flesta lyckade relationer finns en part som har lite starkare känslor än den andre. Detta ses av vissa som verklighetsfrånvänt psykologitjafs, men även om påståendet inte stämmer alla relationer så gör det iallafall det för detta…

Se allt / Kommentera