Etikett: Vänskap

Konflikter mellan katter och hundar uppstår troligtvis för att de ser på världen lite olika, samt att de inte till fullo kan läsa varandras kroppsspråk. Antropologen John Bradshaw förklarar detta med följande ord: ”Katten försöker dra sig undan, hunden tror…

Se allt / Kommentera